سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
تدریس 
مركز تحقيقات اسلامي سپاه  
مدرس 
 
 
ادبيات فارسي 
تدریس 
دانشكده شهيد محلاتي سپاه 
مدرس 
 
 
ادبيات فارسي 
تدریس 
جامعه الزهرا(س) و مدرسه علميه رسالت 
مدرس 
 
 
ادبيات - روش تحقيق-نهج البلاغه 
تدریس 
دانشگاه امير كبير 
مدرس 
 
 
تاريخ اسلام و تعليم و تربيت 
تدریس 
دانشگاه علامه طباطبايي 
مدرس 
 
 
تاريخ اسلام و تعليم و تربيت 
تدریس 
مدرسه عالي علوم كاشان 
مدرس 
 
 
منطق و تعليم و تربيت