هزار موضوع، هزار آیه(فهرست موضوعات قرآنى)
54 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 1380
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
قرآن حیات قلب‏هاى مرده و طراوت اندیشه‏هاى افسرده است. قرآن گنجینه حکمت، عرفان، معارف و احکام الهى است. قرآن صفادهنده ضمیرهاى پاک پاکدلان است. پس با قرآن آشنا شویم و با قرآن زندگى کنیم. یکى از ساده‏ترین روش‏هاى آشنایى با قرآن، ارائه موضوعات مختلف و نشان دادن آیه‏اى از قرآن درباره هر موضوع است. براى دستیابى به این هدف و آشنا ساختن جوانان با قرآن، کتاب حاضر نگارش یافته است. در این اثر هزار موضوع به ترتیب الفبا تنظیم شده، همراه با نام سوره و شماره آیه، همچنین کلمه اوّل آیه آمده است..