گامى در مسیر(خودسازى و عرفان براى جوانان)
54 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 1380
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
آینه دل جوانان، شفاف است و از زنگارهاى حبّ دنیا و حبّ نفس، پاک. از این رو خلق‏وخویى تربیت‏پذیر و آماده براى کسب کمالات دارند. نویسنده در کتاب حاضر با نثرى روان و شیوا، لحنى صمیمى و خودمانى و در موضوعات متنوع با جوانان سخن مى‏گوید و معارف والا و ژرف دینى در زمینه خودسازى، سلوک و عرفان را به ایجاز بیان مى‏کند.