قطعات(مجموعه نثر ادبى کوتاه درباره موضوعات مختلف)
50 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 1380
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
به کارگیرى «نثر ادبى» در القاى پیام‏ها و احیاى خاطره‏ها، مفاهیم دینى و انقلابى را جذّاب‏تر و ماندگارتر مى‏سازد. «قطعات»، مجموعه‏اى است از جملات و متون کوتاه و بلند ادبى، درباره مناسبت‏هاى دینى و انقلابى که در ماه‏هاى شمسى و قمرى با آنها مواجهیم، و برخى موضوعات و مفاهیم دیگر که کلى‏تر است و مناسبت معینى ندارد ولى کاربرد عمومى آنها بسیار است.