عبدالله بن مسعود
31 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 1380
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
«عبدالله بن مسعود» از نخستین ایمان‏آورندگان به اسلام در مکه و از فداکاران راه خدا و از اصحاب برجسته پیامبر بوده که در تفسیر قرآن و حدیث، برجستگى خاصى داشت. پس از پیامبر، مدتى خزانه‏دار مسلمانان در کوفه بود و به علت ایستادگى در مقابل انحرافات زمان عثمان، صدمه‏ها دید.