بلال
31 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 1380
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
«آشنایى با اسوه‏ها» مجموعه‌اى است در معرّفى چهره‌هاى برجستة تاریخ صدر اسلام، تا جوانان عزیز با این الگوهاى کمال وخودسازى آشنا شوند. «بلال حبشى» از مسلمانان اولیه بود که در مکّه ایمان آورد و در راه عقیده، سخت‌ترین شکنجه‌هاى مشرکان را تحمل کرد. پس از هجرت به مدینه، از سوى پیامبر به عنوان «مؤذّن» برگزیده شده. در میدان‌هاى جنگ حضور داشت و خزانه‌دار پیامبر بود.