آیینه رشد: برای مدیران: دفتر دهم: زمستان 1383
63 بازدید
ناشر: بشیر اندیشه
نقش: نویسنده
شابک: 964-95321-7-X
سال نشر: 1384
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی