صبح امید
58 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 1380
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
طلوع صبح امید و درخشش خورشید عدالت در گرو «معرفت« به «او« است؛ او که ذخیره الهى و آخرین سفیرِ خداست. این معرفت، ضرورى است، چرا که ما را به «محبت« مى‏کشاند و علاقه و محبت به او هم ما را در مسیر «اطاعت« و همسویى با او قرار مى‏دهد. اثر حاضر، گامى در جهتِ معرفت به حضرت حجت است که مقوله‏هایى چون: زندگانى حضرت، علت غیبت، زمان ظهور، اوضاع عصر ظهور، یاران او، امکان دیدار با او و... را براى نوجوانان با قلمى روان و شیوا مى‏کاود. پرسش‏هاى سعید نویسنده، که خود مدتى در میان نوجوانان زیسته و با روحیات آنان آشنا شده است، با قلمى روان و ساده، 21خاطره شیرین از دو نوجوان، سعید و امیرحسین نقل مى‏کند. آن دو که در سال سوم راهنمایى درس مى‏خوانند همواره در پى یافتن چرایى رویدادها هستند از این رو، در مورد هر حادثه‏اى مى‏اندیشند و براى خود سؤال‏هایى مطرح مى‏سازند و براى دست یافتن به پاسخ آنها هرگونه کوششى مى‏کنند؛ سؤال‏هایى که معمولاً براى نوجوانان مطرح است