گوهر عمر (اغتنام فرصت از دیدگاه نهج البلاغه)
60 بازدید
ناشر: مشهد بنیاد پژوهشهای آستان قدس
نقش: نویسنده
سال نشر: 1380
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی