الفباى زندگى (عوامل تحکیم خانواده.)
56 بازدید
ناشر: بوستان کتاب قم
نقش: نویسنده
شابک: 978-964-548-490-1
سال نشر: 1388
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
آشنایى با رمز و راز استحکام روابط خانوادگى و عوامل گسیختگى نظام خانواده و سست شدن این پیوند، از ضرورى‏ترین نیازهاى زندگى مشترک است. «الفباى زندگى»، گامى در راه شناخت اصول اوّلیه یک زندگىِ سالم، عاطفى، عاقلانه و عاشقانه بر مبناى آموزش‏هاى مکتب است. باشد که براى هر خانواده، به ویژه آنان که در آغاز این راهند، راهنماى عمل گردد، تا طعم شیرین «زندگى مکتبى» در «کانون خانواده» را بیشتر بچشند.