آشنایى با معارف«الغدیر»(سرى مباحث:زیارت، توسل، معناى مولى، عید غدیر در اسلام)
47 بازدید
ناشر: قم / مرکز الغدیر
نقش: نویسنده
سال نشر: 1380
تعداد جلد : 4
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی