گامى در مسیر
23 بازدید
محل نشر: 120 قسمت(از سال 1375 تا 1378 روزهاى چهارشنبه صفحه جوانان) ،روزنامه جمهورى اسلامى
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی