هفده شهریور روزى از روزهاى خدا
25 بازدید
محل نشر: مجله كوثر، ش6
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی