تجربه های قلمی
49 بازدید
محل نشر: پژوهش و حوزه » پاییز و زمستان 1384 - شماره 23 و 24 (11 صفحه - از 26 تا 36)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
قلم در عصر حاضر، «سلاح» است و باید کاربرد آن را آموخت و از آن در مسیر دفاع از دین و ارزش‏ها و ردّ شبهات، سود جست. برای آموختن «مهارت قلمی»، باید هم آموزش دید، هم تمرین و تجربه کرد، هم رموز جاذبه‏های قلم را شناخت و آنها را به کار گرفت. رموز جاذبه، عبارت است از: برخورداری از صناعات ادبی، نو بودن زاویه دید، شخصیت نویسنده، ایجاز و خلاصه نویسی، مخاطب‏شناسی، ساده نویسی. از این راه‏ها است که پل ارتباطی میان نویسنده و خواننده ایجاد می‏شود. تن دادن به نقد نیز نقش مکمّل برای آثار یک نویسنده دارد. خلاقیت در عرصه ادبیات و پرهیز از مصرف کننده بودن، یک ارزش است. در کنار بهره‏گیری از آثار بزرگان، باید مولّد و خلّاق هم بود و از نیروی فکر و ذوق و استعداد شخصی بهره گرفت. در عین حال، باید از سطحی نگری به تألیف و نگارش و «کارهای بازاری» پرهیز کرد. مهم آن است که قلم، در دست فاضلان دردآشنا و زمان‏شناس قرار گیرد. کلید واژه‏ها: قلم، ادبیات، نویسندگی، تجربه‏ها و جاذبه‏های قلم، خلاقیت ادبی، نگارش در حوزه، نقد و نقدپذیری.