رفتى ولى ما را به دست غم سپردى.
26 بازدید
محل نشر: شماره 4 مجله کوثر
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی